Dr n. med.

Robert Dybkowski

W dniach 26/03/2015 do 04/04/2015 nieobecny

Praktyka lekarska

Dr nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Robert Dybkowski  specjalista ginekolog-położnik, sprawdź rejestrację  www.medicalcouncil.ie

Urodzony  w 1971 roku ukończył  wydziale Lekarski  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1996r

Pracował na oddziale endokrynologii i płodności  uzyskując w 2001 roku I stopień specjalizacji z położnictwa i ginekologii

Uzyskał wyższy stopień naukowy Doktora nauk medycznych w 2002 pod Kierunkiem Profesora Józefa Krzyśka  tematem pracy naukowej był  ,, Poziom TNF-alfa u kobiet z ryzykiem rozwoju miażdżycy '' pracy oceniano wpływ terapii hormonalnej u kobiet na poziomy TNF alfa i jego bardziej stabilnych rozpuszczalnych receptorów oraz czynników wzrostu IGF-1 i jego białek wiążących 1 i 3, hormonu wzrostu, estriolu, estradiolu i estronu oraz FSH, LH, prolaktyny, poziomu lipidów we krwi, homocysteiny, ciśnienia krwi oraz zmian krzywych insuliny i glukozy w trakcie testu obciążenia OGGT zobacz rozprawy doktorskie i habilitacyjne rozprawy doktorskie i habilitacyjne

Następnie pracował na oddziale ginekologii endokrynologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  oraz w 2 szpitalach miejskich. W 2005 roku  w  Mayo General Hospital w Co. Mayo na wydziale ginekologii i położnictwa, następnie w Sligo General Hospital w Co. Sligo. Wykonywał kontrakty w kilku szpitalach na terenie Wielkiej Brytanii. Dzięki jego doświadczeniu z licznych szpitali w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii  zna doskonale systemy opieki zdrowotnej z tych państw i potrafi bez problemów przystosować się do nowych warunków.

W 2007 roku zdał egzamin z ginekologii i położnictwa uzyskując tytuł specjalisty w ginekologii i położnictwie. Kierownikiem jego specjalizacji był Pan Profesor Józef Krzysiek - specjalista ginekolog-położnik, specjalista endokrynolog.  Sprawdź specjalizację egzaminy specjalizacyjne

Jego główne kierunki zainteresowań to zaburzenia endokrynologiczne oraz leczenie niepłodności.

Zarejestrowany w Polskich, Irlandzkich oraz Brytyjskich Izbach lekarskich. Uznawany przez towarzystwa ubezpieczeniowe VHI, Hybernian Aviva, Quinn

Nagrody

Nagroda za najlepszą sesję plakatową  na 9 Światowym Zjeździe Menopauzy w Yokohamie 21 Październik 1999r  tematem były zależności beta-thromboglobuliny (markera aktywności płytek) oraz stężenia leptyny u kobiet w trakcie terapii hormonalnej. 

Prof. Takeshi Aso  The Menopause at the Millennium

 HTML Hit Counters
Hit Counters